Účtovná závierka pre podnikateľov 2019 v JÚ a PÚ bez chýb, pokút a penále

 
 
 
Novinky
 
 
Košík
Váš košík je prázdny
 
 
Novinky e-mailom
 
 
 
 

Ekonomika-Management

Účtovná závierka pre podnikateľov 2019 v JÚ a PÚ bez chýb, pokút a penále

Autor: Kolektív
Vydavateľ: Poradca
Počet strán:96
Väzba:brozovana
Rozmer:210x147
ISBN:9788081621369
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2020
Dostupnosť:Posielame ihneď
•Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019 •Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019 •Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky v JÚ
Bežná cena: 4,99 € Ušetríte: 10 %Vaša cena: 4,49 €
2

Popis

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov).

Do 30. 12. 2019 v súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve (ZoÚ) musela veľká účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma „netto“ majetku presiahla 20 000 000 eur, čistý obrat presiahol 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250), ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a zohľadňuje kritéria veku, vzdelania, pohlavia alebo odborných skúseností.

Novelou zákona od 1. 1. 2020 dochádza k úprave v oblasti overovania účtovnej závierky audítorom. Dochádza k rozšíreniu účtovných jednotiek – obchodných spoločností, ktoré budú musieť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom a zvyšujú sa veľkostné kritéria pre overovanie účtovnej závierky audítorom.

Účtovnú závierku audítorom bude musieť mať overenú každá obchodná spoločnosť bez ohľadu na to, či povinne vytvára základné imanie alebo nie, teda povinnosť overenia účtovnej závierky sa bude vzťahovať aj na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť.