Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

 
 
 
Novinky
 
 
Košík
Váš košík je prázdny
 
 
Novinky e-mailom
 
 
 
 

Medicína

Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Vydavateľ: Osveta
Počet strán:156
Väzba:brozovana
Rozmer:240x170
ISBN:9788080633264
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2009
Dostupnosť:Ihneď
bsah: Predhovor 1. Úvod do pedagogiky 1.1. Definícia a predmet pedagogiky 1.2. Systém pedagogických vied 1.3. Výchova jako predmet pedagogiky 1.3.1. Ciele a princípy výchovy 1.3.1.1. Triedenie a klasifikácie výchovných cieľov 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných cieľov 1.4. Sebavýchova a sebapoznanie 1.5. ....
Bežná cena: 7,50 € Ušetríte: 49 %Vaša cena: 3,80 €
1

Popis

bsah: Predhovor 1. Úvod do pedagogiky 1.1. Definícia a predmet pedagogiky 1.2. Systém pedagogických vied 1.3. Výchova jako predmet pedagogiky 1.3.1. Ciele a princípy výchovy 1.3.1.1. Triedenie a klasifikácie výchovných cieľov 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných cieľov 1.4. Sebavýchova a sebapoznanie 1.5. Výchovno-vzdelávací proces a základné vzdelávacie pojmy 2. Potreba roly sestry-edukátorky v ošetrovateľskej praxi 2.1. Osobnosť edukátora 2.2. Legislatíva a ošetrovateľská prax 2.3. Význam výchovy k zdraviu v profesii sestry 2.3.1. Zdravie a jeho dimenzie 2.3.2. Vymedzenie pojmu zdravie 2.3.3. Modely zdravia 2.3.4. Komunita a zdravie 2.3.5. Faktory ovplyvňujúce zdravie 2.4. Zdravotná výchova a výchova k zdraviu v práci sestry 2.4.1. Vymedzenie základných pojmov 2.4.2. Ciele výchovy k zdraviu a zdravotnej výchovy 2.4.3. Taxonómie výchovných cieľov 2.5. Edukácia v primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti 2.5.1. Primárna zdravotná výchova 2.5.2. Sekundárna zdravotná výchova 2.5.3. Terciárna zdravotná výchova 2.5.4. Príklady z praxe pre jednotlivé sféry výchovy k zdraviu 3. Špecifiká edukácie v ošetrovateľstve 3.1. Základné pojmy v edukácii 3.2. Faktory a zásady ovplyvňujúce edukáciu 3.3. Edukačná realita – základné pojmy, vzťahy a ich aplikácia v ošetrovateľstve 3.4. Obsah vzdelávania 3.5. Edukačné metódy 3.6. Pomôcky, prostriedky a podmienky edukačného procesu 3.7. Organizačné formy edukácie v ošetrovateľstve 3.8. Druhy edukácie v ošetrovateľstve 3.9. Špecifické skupiny edukantov v edukácii 3.9.1. Špecifiká edukácie z hľadiska veku 3.9.2. Špecifiká edukácie edukantov s chronickým ochorením 3.9.3. Špecifiká edukácie edukantov so senzorickými poruchami 3.9.4. Špecifiká edukácie edukantov rómskeho etnika 3.9.5. Špecifiká edukácie psychicky chorého edukanta a jeho rodiny 3.9.6. Špecifiká edukácie pacienta iného etnika 3.10. Terapeutická komunikácia a jej využitie v ošetrovateľskom a edukačnom procese 3.11. Etika pri edukácii v ošetrovateľstve 4. Edukačný proces v kontexte s ošetrovateľskou praxou 4.1. Potreba učenia v ošetrovateľstve 4.2. Edukačný proces v ošetrovateľstve 4.2.1. Metodický postup v jednotlivých fázach edukačného procesu 4.2.1.1. Posudzovanie ako 1. fáza edukačného procesu 4.2.1.2. Diagnostika – 2. fáza edukačného procesu 4.2.1.3. Plánovanie – 3. fáza edukačného procesu 4.2.1.4. Fáza realizácie 4.2.1.5. Vyhodnotenie – 5. fáza edukačného procesu 4.3. Faktory podmieňujúce úspešnosť a neúspešnosť edukácie 4.4. Záznam o edukácii 5. Aplikácia a ukážky jednotlivých fáz edukačného procesu v edukácii 5.1. Posudzovanie v rámci edukačného procesu 5.2. Diagnostikovanie v edukácii 5.3. Plánovanie v edukácii 5.4. Realizácia ako 4. fáza edukačného procesu 5.5. Ukážky konkrétnych edukačných plánov 6. Aplikácia ošetrovateľských teórií a modelov v edukačnej praxi 6.1. Gordonovej ošetrovateľský model – model funkčných vzorcov zdravia a jeho aplikácia v edukácii 6.2. Penderovej model zdravia – ošetrovateľský model upevňovania zdravia 6.3. Koncepčný model D. E. Oremovej 6.4. Kingovej ošetrovateľský model 6.5. Leiningerovej model „vychádzajúceho slnka“ v multikultúrnom ošetrovateľstve 6.6. Koncepčný model V. Hendersonovej 6.7. Využitie modelu Hildegardy Peplauovej Zoznam obrázkov Zoznam tabuliek