Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 11-12/2019 - Zákon o ERP po novelách, Komisionárske zmluvy, Ročné zúčtovanie dane

 
 
 
Novinky
 
 
Košík
Váš košík je prázdny
 
 
Novinky e-mailom
 
 
 
 

Ekonomika-Management

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 11-12/2019 - Zákon o ERP po novelách, Komisionárske zmluvy, Ročné zúčtovanie dane

Autor: Kolektív
Vydavateľ: Poradca
Počet strán:112
Väzba:brozovana
Rozmer:295x205
ISBN:2087
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2019
Dostupnosť:Posielame ihneď
rnNovela zákona o ERP bola predložená s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala sa zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.
Bežná cena: 12,66 € Ušetríte: 10 %Vaša cena: 11,39 €
1

Popis

rnNovela zákona o ERP bola predložená s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala sa zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc. Ustanovilo sa, aby podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.

Pri stanovení daňovej povinnosti daňovníka FO - podnikateľa sa vychádza z rozdielu medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami, čo je princíp určenia základu dane daňovníka, ktorý účtuje v sústave JÚ, vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, resp. evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP. Princíp vykazovania v tomto prípade vychádza z tzv. "hotovostného princípu", t.j. účtuje alebo eviduje sa reálne prijatý príjem a reálne uhradený výdavok (pri paušálnych výdavkoch sa nesledujú reálne výdavky s výnimkou výdavkov za poistné a príspevky), ktorý je súčasťou základu dane. ZDP však vymedzuje špecifické prípady, kedy sa do základu dane nezahrňujú celé prijaté príjmy, ale tieto sa postupne rozpúšťajú [napr. dotácie podľa § 17 ods. 3 písm. h) ZDP] alebo celé výdavky, ktoré sa tiež uplatňujú počas zákonom stanoveného obdobia (napr. obstarávacia cena hmotného majetku prostredníctvom odpisov).

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti pre zamestnancov vykonáva zamestnávateľ v prípade, ak tento zamestnanec nie je povinný vysporiadať si svoje príjmy prostredníctvom daňového priznania, pričom spôsob vysporiadania daňovej povinnosti v uvedenom prípade je určený v zákone o dani z príjmov. RZ je vždy viazané na žiadosť zamestnanca, v ktorej zamestnanec uvedie rozhodné skutočnosti. K žiadosti zamestnanec prikladá všetky potvrdenia o príjme od ďalších zamestnávateľov, ale aj všetky doklady potrebné pre uplatnenie zákonných nárokov.