Práce a mzdy 11-12/2019 bez chýb, pokút a penále

 
 
 
Novinky
 
 
Košík
Váš košík je prázdny
 
 
Novinky e-mailom
 
 
 
 

Ekonomika-Management

Práce a mzdy 11-12/2019 bez chýb, pokút a penále

Autor: Kolektív
Vydavateľ: Poradca
Počet strán:112
Väzba:brozovana
Rozmer:295x205
ISBN:2086
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2019
Dostupnosť:Posielame ihneď
Mesačník je určený podnikateľom, zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom, pracovníkom vo verejnej správe, školám, príspevkovým a neziskovým organizáciám.
Bežná cena: 12,36 € Ušetríte: 10 %Vaša cena: 11,10 €
1

Popis

Mesačník je určený podnikateľom, zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom, pracovníkom vo verejnej správe, školám, príspevkovým a neziskovým organizáciám. Obsahuje aktuálne príspevky doplnené o príklady z praxe. Je rozdelený na rubriky: Aktuálne, Pracovné právo, Mzdy a odvody, Chyby, omyly, pokuty, Bezpečnosť na pracovisku, Pracovná cesta, Verejná správa a Vedúci pracovník.

V roku 2019 je výška prídavku na dieťa 24,34 eur. Uvedená suma sa zvýšila o 100 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. V dôsledku poslednej novely zákona o prídavku na dieťa sa rozšíril účel, za ktorý sa poskytuje prídavok na dieťa. Zvýšenie prídavku zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení zavádza zásady poskytovania informácií dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa zákona záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľovi tak, aby boli aktuálne, zrozumiteľné a ľahko čitateľné.

Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľ preto musí zamestnancom so zdravotným postihnutím zabezpečiť pracovné podmienky umožňujúce uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav.