Zákony 2020 III. časť A - Mzdové zákony a predpisy

 
 
 
Novinky
 
 
Košík
Váš košík je prázdny
 
 
Novinky e-mailom
 
 
 
 

Právo

Zákony 2020 III. časť A - Mzdové zákony a predpisy

Autor: Kolektív
Vydavateľ: Poradca
Počet strán:496
Väzba:brozovana
Rozmer:210x147
ISBN:8586013432899
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2020
Dostupnosť:Posielame ihneď
Pracovnoprávne a mzdové predpisy, služby zamestnanosti, osobné údaje, BOZP .•Zákonník práce (1. kapitola) •Mzdové predpisy (2. kapitola) •Zákon o službách zamestnanosti (3. kapitola) •Pedagogickí zamestnanci (4. kapitola) •Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov (5. kapitola) •Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (6. kapitola) •Správne právo (7. kapitola)
Bežná cena: 7,00 € Ušetríte: 14 %Vaša cena: 6,05 €
3

Popis

Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní. Každoročne sa mení výška minimálnej mzdy, nie je tomu inak ani tento rok. O akú sumu ide, nájdete v druhej kapitole v zákone a minimálnej mzde.

Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole. ide o právne predpisy, ktoré sa neustále menia a nebolo tomu inak ani počas roka 2019 a tiež k 1. 1. 2020.

Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Tento právny predpis sa nanovo zmenil a bol schválený nový zákon dňa 5. 5. 2019. Do zborníka sme pridali ešte jeden nový právny predpis, a to zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce vymedzuje zákon o BOZP. Pri neplnení týchto zásad sa naopak uplatňuje znenie zákona o inšpekcii práce. Tieto právne predpisy sa nachádzajú v 6. kapitole. Posledná kapitola sa zaoberá osobnými údajmi a ich ochranou, ktorú musí každý podnikateľ – zamestnávateľ dodržiavať.

Zákonník práce (1. kapitola)

Mzdové predpisy (2. kapitola)

Zákon o zamestnanosti (3. kapitola)

Pedagogickí zamestnanci (4. kapitola)

Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov (5. kapitola)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (6. kapitola)

Správne právo (7. kapitola)